NHÃN HIỆU KINGPURE

 Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu KINGPURE

 CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 Quyết định:

 Điều 1: Chấp nhận đơn hợp lệ

 Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Trung Nam

 Địa chỉ: 20 Đường số 2, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP HCM

 Nhãn hiệu: KINGPURE, hình

 Nhóm hàng hóa/dịch vu: 11. 35

 Điều 2: Công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Quyết định