Đèn Cực Tím UV | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM
Đèn Cực Tím UV | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM

Đèn Cực Tím UV

Bộ đèn UV 201- Đèn UV D287T5/ 14W Taiwan

Đèn cực tím UV diệt khuẩn

Đèn diệt khuẩn UV 30 W Philip Holland

Đèn cực tím UV diệt khuẩn 25 W

Đèn cực tím UV diệt khuẩn trong phòng thực phẩm, phòng vi sinh

Bóng đèn Philip,Đèn cực tím Philip -Holland trong xử lý nước

Đèn UV diệt khuẩn UV401/UV601/UV1201Taiwan

Ballast UV 24-39W, tăng phô UV 401,601,1201Taiwan

Bộ đèn UV-1201-Đèn cực tím D842T539W-Taiwan

Đèn diệt khuẩn UV 601, Đèn UV 601 Đài Loan

Đèn UV diệt khuẩn trong không khí,trong phòng thí nghiệm

Đèn UV 401-Đèn tia cực tím D450T5/ 24W Taiwan