You have selected the product: Hệ thống Máy lọc nước đóng chai, đóng bình 20L

Hệ thống lọc nước tinh khiết

Hệ thống Máy lọc nước đóng chai, đóng bình 20L

Hệ thống Máy lọc nước đóng chai, đóng bình 20L

[ Model: TN-RO1500 ]
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Viet Nam
Chứng nhận: 12 tháng
Sử dụng: Lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết RO.USA đóng bình, đóng chai đạt QCVN 6-1:2010/BYT

Hệ thống lọc nước tinh khiết, hệ thống sản xuất nước tinh khiết RO đóng chai, hê thống lọc nước tinh khiết đóng bình 20 Lít, hệ thống xử lý nước tinh khiết

Công suất: 1000 lit/h, 1200 lit, 1500 lit/h, 2000 lit/h, 3000 lit/h,... 5000 lit/h

Giá hệ thống lọc nước tinh khiết phụ thuộc mẫu nước đầu nguồn: nước máy, nước giếng khoan, nước sông

Công nghệ lọc thẩm thấu ngược RO Dow USA, chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai: QCVN 6-1:2010/BYT

- Hệ thống máy vận hành tự động

- Kiểm tra chất lượng nước đầu vào miễn phí

- Khảo sát, tư vấn, lắp đặt hệ thống miễn phí TP HCM

- Tư vấn đăng ký chất lượng sản phẩm

Sơ đồ công nghệ hệ thống lọc nước tinh khiết:

Nước máy (Nước giếng) + Hệ thống làm mềm nước(3 cột Composite) + Màng lọc RO của Mỹ (Bơm cao áp RO) + Đèn UV diệt khuẩn+Máy Ozone+Hệ thống lọc sát khuẩn+Băng tải chiết rót+ khung Inox 304+ Đóng chai

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI:

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 130-150 Lit/h

Hệ thống lọc nước đóng bình 1000 Lít/h - Vỏ Composite

Hệ thống -Dây chuyền lọc nước tinh khiết -AutoValve

Hệ thống sản xuất nước tinh khiết 500 Lít/h -1000 Lít/h