You have selected the product: Hệ thống xử lý nước EDI -khử khoáng EDI. công suất 1000 lit/h

khử khoáng RO.EDI, khử DI

Hệ thống xử lý nước EDI -khử khoáng EDI. công suất 1000 lit/h

Hệ thống xử lý nước EDI -khử khoáng EDI. công suất 1000 lit/h

[ Model: TN_EDI ]
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Viet Nam
Hãng sản xuất: USA
Chứng nhận: 12 tháng
Sử dụng: Ứng dụng: sản xuất dược phẩm, điện tử, nhà máy điện, ...

Hệ thống xử lý nước EDI -khử khoáng EDI -Lọc nước EDI

Công suất: 1000 Lit/h-2000 lit/h-5000 lit/h

Các môđun Ionpure EDI sử dụng nhựa trao đổi ion là thành phần chính làm cầu nối cho các dòng điện tích đi xuyên qua các ô điện phân tách ion. Nhựa trao đổi ion được tái sinh liên tục nhờ thành phần H+ và OH- được tạo ra bởi dòng điện tích.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI:

Hệ Thống Lọc nước Khử Khoáng EDI Ngành Dược Phẩm

Hệ thống lọc nước khử khoáng EDI -ION PURE