Xử Lý Nước Giếng Khoan | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM
Xử Lý Nước Giếng Khoan | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM

Xử Lý Nước Giếng Khoan

Bộ lọc nước sinh hoạt, nước máy gia đình -1 cột Composite

Hệ thống xử lý nước giếng khoan công suất: 30m3/h-40m3/h

Thiết bị làm mềm nước 5000 Lit/h

Hệ thống lọc nước giếng khoan công suất: 10m3/h-20m3/h

Bộ lọc nước giếng khoan khử phèn, khử sắt+nâng pH+tạo vị ngọt

Hệ thống làm mềm nước 10m3/h

Thiết bị lọc nước giếng khoan gia đình khử phèn, sắt, khử cứng

Xử lý nước cứng-làm mềm nước 15-20m3/h

Xử lý nước giếng khoan công suất 50m3/h

Thiết bị -Máy lọc nước giếng khoan, nước máy gia đình

Hệ thống lọc nước giếng khoan công suất: 60m3/h

Hệ thống lọc nước giếng khoan. Công suất: 500 lit/h-3000 lit/h

Xử lý nước cứng, hệ thống làm mềm nước lò hơi công suất: 60m3/h


◄ Trước   1   2    Sau ►