Máy Rút Màng Co Tự Động | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM
Máy Rút Màng Co Tự Động | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM

Máy Rút Màng Co Tự Động

Máy rút màng co tự động bình 20 Lít,21 lít, 5 galon

Máy sấy màng co tự động bình 20 Lít ,5 Gallon

Máy Rút Màng Co Chai Pet, Bình Pet

Máy Sấy Màng co Thân Chai và Nắp Chai Pet

Máy rút màng co chai Pet tự động bằng hơi nước