Bộ lọc nước sinh hoat gia đình | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM
Bộ lọc nước sinh hoat gia đình | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM

Bộ lọc nước sinh hoat gia đình

Bộ lọc nước sinh hoạt, nước máy gia đình -1 cột Composite

Bộ lọc nước giếng khoan khử phèn, khử sắt+nâng pH+tạo vị ngọt

Thiết bị lọc nước giếng khoan gia đình khử phèn, sắt, khử cứng

Thiết bị -Máy lọc nước giếng khoan, nước máy gia đình

Hệ thống lọc nước giếng khoan. Công suất: 500 lit/h-3000 lit/h