Xử lý nước giếng khoan công nghiệp | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM
Xử lý nước giếng khoan công nghiệp | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM

Xử lý nước giếng khoan công nghiệp

Hệ thống xử lý nước giếng khoan công suất: 30m3/h-40m3/h

Hệ thống lọc nước giếng khoan công suất: 10m3/h-20m3/h

Xử lý nước giếng khoan công suất 50m3/h

Hệ thống lọc nước giếng khoan công suất: 60m3/h

Hệ Thống Xử Lý Nước Sinh Hoạt 40m3/h-Hệ thống van đa năng