Xử lý nước cứng, làm mềm nước | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM
Xử lý nước cứng, làm mềm nước | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM

Xử lý nước cứng, làm mềm nước

Thiết bị làm mềm nước 5000 Lit/h

Hệ thống làm mềm nước 10m3/h

Xử lý nước cứng-làm mềm nước 15-20m3/h

Xử lý nước cứng, hệ thống làm mềm nước lò hơi công suất: 60m3/h