Thiết Bị Lọc Nước | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM
Thiết Bị Lọc Nước | Dây Chuyền Sản Xuất Nước Tinh Khiết TRUNG NAM

Thiết Bị Lọc Nước

Điều khiển RO 2008-RO Controller

Vỏ màng Inox 4040

Vỏ lọc nước, vỏ chứa nguyên liệu lọc nước

Vỏ màng RO 400GDP

Bút đo pH

Lưu lượng kế -Đồng hồ đo lưu lượng 2G-40G

Đồng hồ đo TDS online

Vỏ màng RO 4040, 4080 Composite

Vỏ FRP 8040, 8080

Van điện từ-Solenoid Valve phi 21-27-34-42-49