You have selected the product: Cột lọc Composite/Vỏ bình lọc Composite

Thiết Bị Lọc Nước

Cột lọc Composite/Vỏ bình lọc Composite

Cột lọc Composite/Vỏ bình lọc Composite

[ Model: TN-VoCompsite ]
Giá: Liên hệ
Xuất xứ: Viet Nam
Hãng sản xuất: Taiwan
Chứng nhận:
Sử dụng: Cột lọc Composite/Vỏ bình lọc Composite

 

Mã hàng

Đặc điểm

         Công suất

Cột 844

D200, H1100, 33 Lít

500 Lit/h

Cột 948

D220, H1200, 45 Lít

600 Lit/h

Cột 1054

D250, H1400, 62 Lít

750 Lit/h

Cột 1252

D300, H1350, 85 Lít

1.000 Lit/h

Cột 1354

 

D325, H1650, 106 Lít

1.500 Lit/h

Cột 1465

 

D350, H1650, 146 Lít

2.000 Lit/h

Cột 1665

 

D400, H1650, 188 Lít

2.500 lit/h

Cột 1865

 

D450, H1650, 237 Lít

3.000 Lit/h

Cột 2069

 

D500, H1750, 305 L

4.000 Lit/h

 

 

Mã hàng

Đặc điểm

         Công suất

Cột 844

D200, H1100, 33 Lít

500 Lit/h

Cột 948

D220, H1200, 45 Lít

600 Lit/h

Cột 1054

D250, H1400, 62 Lít

750 Lit/h

Cột 1252

D300, H1350, 85 Lít

1.000 Lit/h

Cột 1354

 

D325, H1650, 106 Lít

1.500 Lit/h

Cột 1465

 

D350, H1650, 146 Lít

2.000 Lit/h

Cột 1665

 

D400, H1650, 188 Lít

2.500 lit/h

Cột 1865

 

D450, H1650, 237 Lít

3.000 Lit/h

Cột 2069

 

D500, H1750, 305 L

4.000 Lit/h

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI:

Van điện từ-Solenoid Valve phi 21-27-34-42-49

Vỏ FRP 8040, 8080

Vỏ màng RO 4040, 4080 Composite

Điều khiển RO 2008-RO Controller

Đồng hồ đo TDS online

Lưu lượng kế -Đồng hồ đo lưu lượng 2G-40G

Bút đo pH

Vỏ màng RO 400GDP

Vỏ lọc nước, vỏ chứa nguyên liệu lọc nước

Vỏ màng Inox 4040